بازنمایی تصویر سبک زندگی ایرانیان در تبلیغات تلویزیونی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

چکیده

بررسی تصویرسازی تبلیغات تلویزیونی از سبک زندگی ایرانیان از آنجا اهمیت می‌یابد که باتوجه‌به حجم مخاطب عمومی تلویزیون، این رسانه تأثیر ویژه‌ای در تغییرات الگوی سبک زندگی ایرانیان دارد. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی تصویر بازنمایی شده از سبک زندگی ایرانیان با استفاده از الگوی استخراج‌شده از پیشینۀ تحقیقات است. این پژوهش با رویکرد کیفی و بر مبنای نظریۀ تحلیل گفتمان و نظریۀ بازنمایی، تبلیغات تلویزیونی با موضوع «مواد غذایی» در بازۀ زمانی زمستان ۱۳۹۷ جمع‌آوری و تحلیل کرده است. تبلیغات تلویزیونی در این دوره زمانی، برای تحقق اهداف و بنابر سیاست­های کلان سازمان صداوسیما، از نظریه‌های برجسته­سازی و کاشت و حاشیه‌رانی استفاده کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی ایرانیان با محوریت «دین به‌عنوان راه و روش زندگی» در تبلیغات تلویزیونی به حاشیه رانده شده است و از طرفی سبک زندگی مصرف­گرا، برجسته شده است که مشخصۀ اصلی آن نمایش نوعی رفتار مصرفی در روش زندگی است؛ در این پژوهش نمی­توان میزان اثرگذاری تبلیغات بر مصرف و خریدرا تبیین کرد؛ اما در فرم و محتوای تبلیغات، باتوجه‌به بافت موقعیتی آن زمان، میزان تمایل به مصرف را نشان‌داده‌شده است. گزاره‌های «مصرف‌گرایی، نمایش کالاهای غیر لازم، محصولات خارجی، اشرافی‌گری و تجمل» از گزاره‌های غالب در سبک زندگی تصویرسازی شده در تبلیغات تلویزیونی در ایران است.
 تصویرسازی، سبک زندگی ایرانیان، تبلیغات تلویزیونی، خانوادۀ ایرانی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Iranians family’s life style in TV advertising (Case study: food ads)

نویسندگان [English]

  • Davood Mohammadi 1
  • Sara Momeni 1
  • Somayeh Labafi 2

1 M.A. in Media Management, University of Tehran

2 Assistant professor of Iranian Research Institute for information science and technology(IranDoc)

چکیده [English]

Television advertising has the power to create images from different concepts to influence public opinion. Purpose of this study is to investigate the Representation of television advertising from Iranian life style. In this study, qualitative approach and discourse analysis method have been used. In this regard, food advertising has been collected and reviewed during a year. At this time, Most Television Advertising Commercials have used methods like Bolding, Implanting & Edge driving (According to their Policies) to reach their Goals. Study identified how the Iranian life style is represented in these ads. Findings show that the Iranian lifestyle, centered on "religion as a way of life," has been overlooked in these ads. On the other hand, “Consumerism Lifestyle” theme is bolded. It’s hard to explain how much advertising effectiveness on People Consume & Purchase has been observed in that Situational texture. But no Change has been made in Content and form of the advertising. "Consumerism, to show importance of unnecessary products, goodness of foreign products, Importance of aristocracy and luxury foods" are the dominant propositions in the lifestyle depicted in these ads. The television ads that reviewed emphasized on these propositions the most. In the end, for each of these propositions, relevant concepts are categorized and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • lifestyle
  • advertising
  • Iranian family
  • IRIB
منابع
اخگری، محمد (1390)، درآمدی بر فلسفه تلویزیون، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 21-36.
اعزازی، شهلا (1386)، «روند نمایش خانواده در تلویزیون»، پژوهش و سنجش، 14(52) (ص9-36).
الکساندر، ویکتوریا (1391)، جامعه­شناسی هنرها، مترجم: راودراد، اعظم، تهران: فرهنگستان هنر.
امامی، پریرخ؛ هاشمیان­فر، سید علی و حقیقتیان، منصور (1397)، «تبیین رابطه مدرنیته و خانواده­گرایی در شهر اصفهان»، جامعه‌شناسی نهاد­های اجتماعی، 5(11)، (ص227-251).
بوردیو، پیر (1380)، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، مترجم: مردی‌ها، مرتضی، تهران: نقش نگار.
تاجیک­اسماعیلی، سمیه و مرادی، سیروس (1396)، «رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون با انتخاب محصولات از طرف مشتریان»، رسانه، 29(110)، (ص79-110).
جلالی، رستم (1391)، «نمونه‌گیری در پژوهش­های کیفی»، تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4)، (ص310-320).
خامنه­ای، سید علی (1386)، «ازدواج، ناموس طبیعت، دستور شریعت»، قابل‌دسترس در:
خامنه­ای، سید علی (1392)، «بیانات در دیدار اعضای همایش ملی «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه»، قابل‌دسترس در:
خامنه­ای، سید علی (1397)، «بیانات در ابتدای درس خارج فقه درباره مسئله «حیا»، قابل‌دسترس در:
 
خامنه­ای، سید علی (1391)، «بیانات در دیدار جوانان خراسان شمالی»، قابل‌دسترس در:
راودراد، اعظم؛ سلیمانی، مجید و حکیمی، رؤیا (1390)، «تحلیل بازنمایی گفتمان‌های دینی در سینمای ایران، مطالعه موردی فیلم کتاب قانون»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1(1)، (ص71-88).
رسولی، محمدرضا (1383)، «بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون»، علوم اجتماعی، 23، (ص54).
سلطانی، علی­اصغر (1383)، «تحلیل گفتمان به‌مثابه نظریه و روش»، علوم سیاسی، 28، (ص153-180).
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1384)، نظریه­های ارتباطات، مترجم: دهقان، علیرضا، تهران: دانشگاه تهران.
صادقی فسائی، سهیلا و روزخوش، محمد (1392)، «نکاتی تحلیلی و روش­شناختی درباره تحلیل گفتمان (با نگاهی به پژوهش­های ایرانی)»، مطالعات اجتماعی ایران، 7(4)، (ص4-29).
صالح­نیا، منیره و صالح­نیا، نفیسه (1393)، «تبلیغات بازرگانی از منظر اخلاق سرمایه­داری و اخلاق اسلامی؛ ضرورت تغییر الگوهای رایج در تبلیغات ایران»، سومین کنفرانس الگوی اسلامی پیشرفت.
عباس­زاده، محمد (1391)، «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»، جامعه­شناسی کاربردی، 45(1)، (ص19-34).
عباسی، حسن (1391)، «انسان طراز و ایمیج رسانه از زن»، رسانه انقلاب، 1، (ص46-47).
فاضلی، محمد (1383)، «گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی»، علوم‌انسانی و اجتماعی، 4(14)، (ص81-107).
لیندلف، تامس. آر و برایان، تیلور. سی (1391)، روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، مترجم: گیویان، عبدالله، تهران: همشهری.
محمدی، عقیله (1393)، «رابطه بین سبک زندگی و نگرش هویت جنسیتی در بین دو نسل مادران و دختران»، سایت راسخون، قابل‌دسترس در:
محمدیان، محمود (1379)، مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی، تهران: حروفیه.
اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن (1381)، از «طبقه اجتماعی» تا «سبک زندگی» رویکردهای نوین در تحلیل جامعه­شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، 20: صص 3- 27
مقدمی، محمدتقی (1390)، «نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه و نقد آن»، معرفت فرهنگی اجتماعی، 2(6)، (ص91-124).
منتظرقائم، مهدی و حسینی، سید عباس (1396)، «بازنمایی جامعه آرمانی در آگهی­های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران»، اسلام و مطالعات اجتماعی، 4(4)، (ص141-168).
مهدوی‌کنی، محمدسعید (1386)، «سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(1)، (ص200-230).
ربانی، رسول و رستگار، یاسر (1387)، جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی، مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 23 و 24، ص45.
 
 
Adler, Alfred (1969) ،The science of living, New York: Anchor Books. (Originally published: 1929).
Aspers, Patrik & Corte, Ugo (2019)، “What is Qualitative in Qualitative Research”, Qualitative Sociology, 42:139–160.
Bernhardt, Amy M., Wilking, Cara, Gottlieb, Mark (2014)، “Children’s Reaction to Depictions of Healthy Foods in Fast-Food Television Advertisements”, JAMA Pediatr, 168(5): 422-426.
Brandt, Kia (2017)، “Advertising Theories and Practice: Experiments of Finish Practitioners”, Master’s thesis, Department of Language and Communication Studies, University of Jyväskylä.
Eid, Mahmoud (2012)، “The Canadian Culture, Rhetoric, and Magazine Advertising: Analysis of Persuasive Devices in Maclean’s”, Mass Communication and Journalism, 2(2): 1-9.
Hussain Shah, Saddam (2016)، “Influence of TV Commercials on the Lifestyle of Youngsters”, Bangladesh e-Journal of Sociology, 13(2):156-166.
Johansen, Elise J., (2012), “The Portrayals of Family In Advertising: Children’s Perspectives”, Faculty of The Graduate College at the University of Nebraska.
Khoury, Josiane El & Farah, Diala (2018)، “Opinion Leaders” In 2019-Advertising and Public Relations, 11(1): 451-460.
Krishnan, Jayasree (2011), “Lifestyle – A Tool for Understanding Buyer Behavior”, Journal of Economics and Management, 5(1): 283 – 298.
Kumar, Ajay & Sharma, Ruchi (2018), “Perceived Influential Aspects of TV Advertising”, Paradigm; SAGE Publication Inc, 21(2):192-210.
Kumar, D.Prasanna & Raju, K. Venkateswara (2013), “the Role of Advertising in Consumer Decision Making”, Journal of Business and Management, 14
 (4): 37-45.
Lombardi, Daria (2018), “Critical Discourse Analysis of online News Headlines: A Case of the Stoneman Douglas High School Shooting”, Master student thesis, Malmö universitet/Kultur och samhälle.
Longman Dictionary of American English, Pearson Education Limited. (2009), England: Edinburgh Gate.
Mchiza, Zandile J.; Temple, Norman J.; Steyn, Nelia P.; Abrahams, Zulfa & Clayford, Mario (2013)، “Content analysis of television food advertisements aimed at adults and children in South Africa”, Public Health Nutrition: 16(12), 2213–2220.
Melgar, Leandro Mateo Bolaños & Elsner, Robert J.F. (2016), “A Review of Advertising in the 21st Century”, International Journal of Business Administration, 7(4): 66-78.
Pan, Li (2015), “Multimodality and contextualization in advertisement translation: a case study of billboards in Hong Kong”, The Journal of Specialized Translation, (23), 205-221.
Shafayat, Ali & Zahid, Yusaf (2017), “Impact of TV Advertisement on changing lifestyle of the youth and how TV advertisements affect the norms and values of the society”, Global Media Journal: Pakistan Edition, 10(2): 1-25.