واکاوی نسبت جهان‌بینی با مسائل جنسی و عفاف در سینما؛ مطالعه موردی انیمیشن مهمانی سوسیس‌ها (2016)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در عصر اطلاعاتی امروز که زندگی فردی با رسانه‌ها عجین شده، یکی از جذاب‌ترین و سرگرم‌کننده‌ترین تفریحات، تماشای تولیدات انیمیشنی است. در دهه‌های اخیر انیمیشن‌های سه‌بعدی، به سبب ویژگی‌های تکنیکی منحصربه‌فرد و جذابیت‌های ظاهری و همچنین فراهم آوردن بستری مناسب برای انتقال محتواهای متنوع، منجر شده است که این فرم (قالب) رسانه‌ای به ‌سرعت طیف گسترده‌ای از کودکان، نوجوانان و حتی رده سنی بزرگ‌سالان را به خود جذب نماید. آنچه در این میان حائز اهمیت است، اهتمام سازندگان انیمیشن، به جنبه‌های تربیتی و آموزشی در کنار ابعاد سرگرم‌کننده این نوع از رسانه است. از سوی دیگر، عجین شدن مضامین ناسالم و غیراخلاقی با این محتواها، و آموزش و انتقال آن‌ها به مخاطب، حوزه عفاف عمومی و اجتماعی را، با تهدیدهای جدی مواجه می‌کند. این پژوهش به دنبال آن است که برخی از پیام‌های موجود در انیمیشن سه‌بعدی مهمانی سوسیس‌ها، ساخت شرکت هالیوودی کلمبیا پیکچرز را استخراج نموده و محتوای موردنظر را با رویکرد تربیتی و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، موردبررسی و واکاوی قرار دهد. در این روش مضامین موجود در این انیمیشن استخراج و مفاهیم مربوط به آن‌ها احصا شد؛ سپس مفاهیم به‌دست‌آمده، منجر به شکل‌گیری دوگانه‌ای در سه سطح «جهان‌بینی»، «باورها» و «رفتارها» شد. در پایان نیز مدلی ارائه گردید که نشان می‌دهد هر نوع جهان‌بینی، باورهای جنسی و به‌تبع، رفتار عفیفانه‌‌ منحصر به خود را در حوزه مسائل جنسی تولید می‌کند.‌   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relation between One's Worldview and Sexual affairs and Chastity in the cinema; Case Study of Sausages Party Animation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Majid Shahbazi 1
  • Mohammad Amin Behzadnasab 1
  • Mohammad Reza Borzouee 2
1 M.A. Student of Islamic Studies, Culture and Communication, Imam Sadeq University
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication. Imam Sadeq University
چکیده [English]

In today's information age our individual lives are combined with the media, hence one of the most attractive amusements is watching animations. In recent decades, 3D animations, due to their unique technical specifications, attractiveness, and offering suitable grounds for transmitting diverse contents, have appealed to a vast number of people at different age levels. What counts here is the efforts made to provide educational products side by side with entertainment. Meanwhile, some included immoral contents have threatened the society's norms of modesty. This research has extracted some messages from the 3D Sausage Party animation (2016) produced by Hollywood's Columbia Pictures and analyzed it with an educational approach and use of quality content analysis. The obtained concepts led to the development of a duality at three levels, namely worldview, beliefs, and behaviors. Finally, a model is presented that shows each worldview can create its own sexual beliefs and consequently its unique chaste behavior in sexual domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worldview
  • Sexual Matters
  • Chastity
  • Animation
  • Education
  • Sexual Training
اسدیان، سیروس؛ و مقدم مرضیه (1387). یادگیری پنهان: تأثیر کارتون‌های مذهبی در دین‌داری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 8(3)، 155-133.
باقری نژاد، زهره (1387). آثار تربیتی انیمیشن‌های غربی بر تربیت کودکان. پژوهشنامه تربیت تبلیغی. 1(2)، 89-63.
بشیر، حسن؛ جواهری، جواد (1395). تحلیل انیمیشن‌های هالیوودی با رویکرد تربیتی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره دهم، شماره 1، بهار 1396 (78-111)
بهرامی کمیل، نظام (1391). نظریه ‏رسانه‌ها؛ جامعه‌شناسی ارتباطات (چاپ دوم). تهران: انتشارات کویر.
بیابان‌گرد، اسماعیل ‌(1387). فرزند من و رسانه. تهران: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری.
پارسا، محمد (1383). زمینه نوین روان‌شناسی (چاپ بیستم). تهران: بعثت.
تبریزی، منصوره (1391). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی، فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 64، 138-105.
خاشعی ورنامخواستی، وحید (1390). مدیریت رسانه. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
دادگران، محمد (1388). مبانی ارتباطات جمعی (چاپ دوازدهم). تهران: انتشارات فیروزه.
دلوز، ژیل (1386). تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته‌ ‌(عادل مشایخی، مترجم). تهران: نشر نی.
عظیمی هاشمی، مژگان (1387). ارزش‌های انتقال‌یافته به زنان از سینما؛ مطالعه موردی پرمخاطب‌ترین فیلم سال 1379. فصلنامه ‏پژوهش‌های ‏ارتباطی،11(38)،172-149.
کلینی، محمد بن یعقوب (1369). اصول الکافی. تهران: کتاب‌فروشی علمیه اسلامیه.‌
کهون، لارنس (1381) از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم. (رشیدیان، عبدالکریم، مترجم) تهران: نشر نی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1387). آموزش عقاید (چاپ سی و پنجم). تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامى.
مصباح یزدی، محمدتقی (1360). پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیک (جلد 1). تهران: مؤسسه درراه حق.
مطهری، مرتضی (1390). مجموعه آثار جلد دوم (مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی). تهران: نشر صدرا.
مطهری، مرتضی (1384). مجموعه آثار جلد سوم. تهران: نشر صدرا.
مطهری، مرتضی‌ (1377). جهان‌بینی توحیدی. تهران: نشر صدرا.
معتمد نژاد، کاظم (1385). اندیشه‌های انتقادی در زمینه ارتباطات جمعی و فرهنگ توده، شماره 67 ISC، (129-154).
مهدی زاده، سید محمد (1391). نظریه‌های‏ رسانه؛ ‏اندیشه‌های‏ رایج‏ و‏ دیدگاه‌های انتقادی (چاپ دوم). تهران: همشهری.
Alvin Toffler, (1980). The Third Wave. New York: Bantam Books
Werner Joseph Severin, James W. Tankard, (1979). Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media
Bandura, A. (2002). Social cognitive theory of mass communication. In J. Bryant, & D. Zillman (Eds). Media effects: Advances in theory and research (2nd ed. pp. 121-153). Hillsdale, NJ: Erlbaum
Berlo, David, (1960). The Process of communication, Michigan state university, New York: Rinehart and Winston
Miller, K. (2005). Communications theories: Perspectives, processes, and contexts. New York: McGraw-Hill