مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلم‌های سینمای ایران و مطابقت آن با سیاست‌گذاری فرهنگی سه دولت (سازندگی، اصلاحات و اصولگرا): به روش رهیافت گفتمانی استوارت هال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به مطالعۀ چگونگی بازنمایی هنرپیشگان زن در پوستر‌های فیلم‌های سینمایی (1368 تا 1392) می‌پردازیم. این تحلیل روی 88 پوستر، متعلق به یک دورۀ 24‌ساله و به‌صورت کمی انجام شده است. 9 متغیر در این تحلیل لحاظ شده که به ترتیب عبارت‌اند از 1. متغیرهای نسبت مساحت عکس به زنان به کل، 2. اندازه نما، 3. محل استقرار تصویر زنان در کل لایه‌ها، 4. آرایش، 5. پوشش، 6. حجاب، 7. نسبت تعداد شخصیت زن به کل، 8. رتبۀ شخصیتی زنان به کل شخصیت‌ها، 9. ژانر فیلم. به‌علاوه نمونه‌ها به 6 دورة زمانی تقسیم شده‌اند. با استفاده از رهیافت گفتمانی هال، در مجموع این تحقیق تأکیدی بر اهمیت تطابق بازنمایی‌ها با اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌هاست. این نتایج حاکی از آن است که ارزش‌ها و سیاست‌گذاری‌های دهه 70 و 80 در سینما، در مقوله پوشش و حجاب و آرایش به بازنمایی نرسیده و رویکردی منفعلانه از جانب ساختار قدرت نسبت به مقتضیات صنعت سینما اخذ کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Actresses' Hijab, Covering and Make- Up Actresses' Representation on Iranian Movie Posters and Compliance with Tri State Cultural Policy (Reconstruction, Reform and Conservative); Applying

نویسندگان [English]

  • Mahdi Montazerqaem 1
  • Mohammad Hassan Yadegari 2
چکیده [English]

This article discusses actresses' representation on movie posters in the years 1368- 1392. To do this, 88 posters belonging to a 24 year period were quantitatively analyzed and 9 variables were considered, namely the proportion of poster size to women's pictures, the overall view, location of women's pictures throughout the layers, make up, covering, hijab, proportion of actresses' number to the whole, women's personality status in relation to all the characters, and movie genre. The samples were then categorized in 6 periods.
By applying Hall's discourse approach, this study is generally an emphasis on the significance of adapting representations with thoughts and ideologies. The results show that the cinema values and policies used in the 70s and 80s concerning covering, hijab and make- up were not represented and they were treated passively on the part of the governmental structure in relation to cinema requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Hijab
  • covering
  • make up
  • poster
  • Semiotics
  • discourse approach