بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

خانواده به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در برابر سایر پدیده‌های اجتماعی از جمله رسانه از حقوقی برخوردار است. برخی از حقوق معنوی خانواده در قوانین و برخی هم در منابع اسلامی ذکر شده است. تبیین کامل این حقوق در برابر رسانه و تعیین کردن مواردی که رسانه‌ها این حقوق را نادیده می‌گیرند و منجر به ورود ضرر معنوی به نهاد خانواده و اعضای آن می‌شوند، ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش تلاش شده است که از بین ارکان مسئولیت مدنی و رژیم جبران خسارات معنوی به مطالعه عنصر ضرر و زیان پرداخته شود و زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده و اعضای آن بررسی و تحلیل گردد. این پژوهش مقدمه‌ای است برای اینکه در آینده با طراحی رژیم جبران خسارات معنوی ناشی از رسانه‌ها در نظام حقوقی ایران، قاضیان عادل بتوانند در پرونده‌های حقوقیِ رسانه‌ای، با اثبات استقرار ارکان سببیت به لزوم جبران آن حکم کنند و هیچ ضرر معنوی رسانه‌ای بدون جبران باقی نماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Cultural-Legal Analysis of Spiritual Damage Inflicted on the Family by the Media

نویسندگان [English]

  • Khairollah Parvin 1
  • Sayyed Mohammad Mahdi Khalilzadeh 2
  • Ali Asqar Farajpour Asl Marandi 3
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

 
The family, as a social institution, is entitled to some rights vis-à-vis other social phenomena such as the media. Some of the family's spiritual rights have been mentioned in the statute and some in Islamic sources. Expounding on these rights when affected by the media, and determining instances of their being neglected which cause spiritual damage to the family institution, is a necessity. This research has picked up the element of loss from civil liability and spiritual damage compensation, in order to analyze the spiritual damage inflicted on the family. This is also an introduction to provide the way for future set up of the regime on spiritual damage compensation as caused by the media in the Iranian legal system, so that judges could benefit from it in their media-related cases, and no damage of the kind could escape unpunished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual rights
  • spiritual damage
  • Media
  • Family
  • Islamic legislation