اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم(ع)؛ مروری بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا(ع)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

2 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه سوره

چکیده

در فرایندهای ارتباطی هدف اصلی را اغلب اقناع مخاطب بیان کرده و کلید اقناع را تغییر نگرش دانسته‌اند. یکی از اساسی‌ترین ابزارهای ارتباطی در ارتباطات انسانی گفتگوست؛ ازاین‌رو، کلام ابزاری در مباحث اقناعی است. هدف این مقاله تبیین نظریات مطرح در حوزه ارتباطات انسانی با موضوع اقناع، بر اساس شیوة مناظره‌ای امام رضا(ع) است.دیدگاه استبدادی و متعصّبانه به انسان، ارتباطی منفعت‌طلبانه و اقناعی در جهت تحمیق و مسخ انسان را دنبال می‌کند؛ حال‌آنکه توجه به مصالح انسانی و داشتن دغدغه رشد و تعالی بشر، این ارتباط را به ابزاری برای هدایت فرد به‌سوی مصالح انسانی مبدل می‌سازد. ارتباطی که با هدف رفع جهل، شناخت، اطلاع‌یابی از عقاید و تفاسیر دیگران نسبت به موضوعات یکسان آغاز می‌گردد و الزاماً هدف اقناع و تغییر نگرش ندارد. براین‌اساس، تبیین و توضیح مفاهیم و اصطلاحات مطرح در حوزه ارتباطات اقناعی، موضوعیّت می‌یابد. مقاله حاضر پژوهشی بنیادی و میان‌رشته‌ای است که با هدف بررسی اقناع و تغییر نگرش در ارتباطات انسانی، با توجه به سیره ارتباطی امامان معصوم(ع) و با رویکردی برون‌دینیانجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Persuasion and Attitude Change in The Infallible Imams' Communicative Behavior with an Emphasis on Imam Reza's Debates.

نویسندگان [English]

  • Amir A.R. Sepanji 1
  • Nafiseh Mo\'mendoost 2

1 Assistant Professor, Institution of Humanities and Social Studies

2 M.A. Student of Communication, Sooreh University

چکیده [English]

The basic objective of communication process has often been considered to be the audience's persuasion, and the key to this is attitude change. One basic communication tool among humans is dialog, hence discourse is a means of persuasion. The purpose here is defining current theories in the field of human communication as they concern the issue of persuasion based on Imam Reza's (pbuh) debate method. An authoritarian and biased view about humans seeks an advantageous and persuasive form of communication only to deceive and subdue one's audience. Conversely, observing human's essential interests and feeling concerned about his progression and exaltation transform this kind of communication into a means of leading to those interests. In other words, this kind of communication may not necessarily aim to persuade or change attitudes, but to obliterate ignorance and understand other people's opinions and interpretations of shared issues. On this basis, a definition of concepts related to a persuasive form of communication comes to our notice. This article is the result of a fundamental and interdisciplinary research that intends to examine the issue of persuasion and attitude change in human communication with a special regard to the Infallible Imam's communicative behavior and by adopting an extra-religious approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuasion
  • encouragement
  • attitude change
  • Imam Reza's (pbuh) debates
  • ultra-analysis