تصویر زن مسلمان در کاریکاتورهای غیرمسلمانان؛ نشانه‌شناسی کاریکاتورهای پایگاه الکترونیکی «تونپول» ذیل موضوع زن مسلمان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت رسانه و ارتباطات، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

 از نگاه پسااستعماری ذهنیت غرب در مورد آنچه که شرق می‌داند، تصویری دارای اعوجاج و دور از حقیقت است؛ شناختی که به‌تبع آن، غرب را در کنش‌هایش نیز به همان خطاها آلوده می‌کند. هنر نیز فارغ از این تمایزگذاری‌های میان خود و دیگری مستتر در گفتمان پسااستعماری نیست. نقش آن روی سکه خود در هر هنری دیگری است که انکار و طرد می‌شود. در این میان، مضامین هنرهای تصویری از آن رو که تصویر صدق و کذب ندارد و گویا عین حقیقت است، کمتر مورد واکاوی مخاطبان قرار می‌گیرد. در این تحقیق، کاریکاتورهایی که غیرمسلمانان از زن مسلمان کشیده بودند، با نشانه‌شناسی به‌عنوان روشی با قابلیت ترجمه تصویر به یک جمله خبری که پس از این تبدیل، تصویر قابلیت صدق و کذب می‌یابد، رمزگشایی شد و کاریکاتور به‌عنوان انتزاعی‌ترین و طنزآمیزترین هنر تصویری از منظر نظریة پسااستعماری قرائت شد. مطالعة نمونة تحقیق و تحلیل داده‌ها نشان داد این تصاویر به بازتولید یک «دیگری» منفعل و ناآگاه و عقب‌افتاده و همواره در نقش یک ابژه جنسی منتهی شده است و نگاه آن منطبق با مؤلفه‌های مطالعات پسااستعماری بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotics of Toonpool Website Cartoons Dealing with the Issue of Muslim Woman

نویسندگان [English]

  • Ali Rabee\'i 1
  • Najibeh Mohebbi 2

1 Associate Professor. Department of Management of Media and Communication, Payam Noor University

2 M.A. Student of Social Sciences, Tehran University

چکیده [English]

From the postcolonial viewpoint, the western picture of eastern knowledge is distorted, which in its turn can push the west to mistaken actions. Art is no exception when it comes to differentiating between oneself and "the other" as discussed in orientalism. "The other" is always neglected in artistic performances. In visual arts, for example, it is taken for granted that one's picture is the whole truth, hence not the subject of scrutiny and criticism.
In this research we have decoded the cartoons drawn by non-Muslims depicting Muslim woman, after translating the given pictures into statements which can be labeled as true or untrue. The most abstract and humorous type of visual art i.e cartoon is thus interpreted from the postcolonial perspective. The result is that these pictures depict an otherness which is passive, ignorant, backwarded, and a sexual object, which can horribly alienate Muslim woman, and by extension the totality of Muslims, from the international community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postcolonial studies
  • Semiotics
  • cartoon
  • time and place in semiotics
  • Muslim woman
  • Hijab