دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه؛ تداوم یا تفاوت؟

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 باراک اوباما پس از به قدرت رسیدن تغییرات ساختاری در دیپلماسی عمومی آمریکا به‌خصوص نسبت به جهان اسلام را در کانون توجه دولت خود قرار داد و از اصطلاحاتی نظیر دیپلماسی عمومی نوین،[i] دیپلماسی عمومی مبتنی بر گفتگو،[ii] دیپلماسی عمومی فرهنگ‌محور،[iii] دیپلماسی عمومی شبکه‌ای،[iv] و دیپلماسی چندشریکی[v] سخن به میان آورد، اما واقعیت امر آن است که وی نیز همانند دولت‌های پیشین از دیپلماسی عمومی به‌عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و اقناع افکار عمومی برای حفظ امنیت و بقای رژیم صهیونیستی، تسلط بر منابع نفتی و اقتصادی خاورمیانه و تأمین منافع آمریکا استفاده نمود.
بر همین اساس، مقاله حاضر می‌کوشد تا با استفاده از چارچوب نظری دیپلماسی عمومی نوین به بررسی مفهوم، ابعاد، سابقه، روش‌ها و راهکارهای دیپلماسی عمومی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 بپردازد. در همین راستا درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی می‌باشیم که ساختار دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 از چه الگویی پیروی نموده است؟ مقاله به این نتیجه می‌رسد که آمریکا با پیروی از الگوهای سنتی دیپلماسی عمومی و ارتباطات یک‌سویه پس از 11 سپتامبر 2001، همچنان از این مقوله به‌عنوان ابزاری برای تبلیغات سیاسی و اقناع افکار عمومی جهان به‌منظور تأمین منافع و اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود استفاده نموده است.[i]. new public diplomacy.


[ii]. dialogue-based diplomacy.


[iii]. culture-centered diplomacy.


[iv]. network-oriented diplomacy.


[v]. multistakeholder diplomacy.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The U.S. Public Diplomacy in the Middle East: Continuity or Change?

نویسندگان [English]

  • Fo\'ad Izadi 1
  • Mahsa Mahpishanian 2

چکیده [English]

 
Though Obama's initial focus , once he took power, was on structural transformation of the U.S. public diplomacy especially in regard to the Islamic world, and made use of such expressions as new public diplomacy, dialog-based diplomacy, culture-centered diplomacy, network-oriented diplomacy, and multi stakeholder diplomacy, it all turned out, however, to be a mere rhetoric in the manner of his predecessors aiming at safeguarding Zionism, dominating the Middle-East's oil resources and economy, and securing America's national interests.
This article, while adopting the theoretical framework of new public diplomacy, tries to survey the concept, dimensions and methods of America's public diplomacy in the aftermath of September 11, 2001. The question is, "What model the U.S. public diplomacy has followed after September 11?" The article concludes with this answer: The U.S. once again has remained loyal to its traditional models of public diplomacy which is a unilateral one even after September 11. It is a propagandist endeavor to induce the international public opinion of recognizing the U.S. political, economic and security interests

کلیدواژه‌ها [English]

  • new public diplomacy
  • dialog-based diplomacy
  • secret strategic action
  • communicative function