تعداد مقالات: 215

3. کارکرد الگویی شخصیت‌پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک باربی

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

10.30497/rc.2013.1298

حسن بشیر؛ سید بشیر حسینی


5. رسانه‌های جمعی و مسئولیت اجتماعی؛ مطالعۀ تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی

دوره 18، شماره 39، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-34

10.30497/rc.2013.1312

ناصر باهنر؛ محمد رضا روحانی


6. هنر از دیدگاه رهبری

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-40

10.30497/rc.2013.1367

حسن بشیر؛ ابوذر زارع درخشان؛ حسین همازاده ابیانه


7. اینترنت، دین و فرهنگ مردم‌پسند

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-24

10.30497/rc.2008.1378

مسعود کوثری


8. بازی‌های رایانه‌ای و آموزش دینی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-37

10.30497/rc.2009.1394

مرتضی آخوندی


9. همبستگی فرهنگی، هویت و امت اسلامی

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-27

10.30497/rc.2010.1399

هادی اسماعیلی


12. تحلیل سیاست‌گذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی بر اساس مدل فرایندی

دوره 20، شماره 43، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-42

10.30497/rc.2013.1501

حسام الدین آشنا؛ حسین مهربانی فر


14. پیش‌بینی‌کننده‌های شخصیتی گرایش به دین

دوره 21، شماره 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-26


16. بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-33

10.30497/rc.2016.1813

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی


17. مدل سیاست‌ فرهنگی در حکومت علوی؛ در جستجوی مدلی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-52

10.30497/rc.2016.1874

حسام‌الدین آشنا؛ سید محمد کاظمی قهفرخی


18. سازوکارهای تأثیرگذاری دین در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی (با تأکید بر مرحلة تدوین)

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-37

10.30497/rc.2017.1931

محمد حسین باقری فرد؛ عبدالله توکلی؛ سید مهدی الوانی


20. علوم اجتماعی تفسیری؛ شناخت و نقد

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-36

10.30497/rc.2007.1386

اصغر افتخاری


24. تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

دوره 21، شماره 46، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-188

10.30497/rc.2014.1664

سیدمحمدمهدی موسوی مهر