کلیدواژه‌ها = دین‌داری
تعداد مقالات: 7
1. دین‌داری و مشارکت انتخاباتی در ایران (مطالعه موردی انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های 1380 تا 1396)

دوره 27، شماره 57، بهار و تابستان 1399، صفحه 229-266

10.30497/rc.2020.75520

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ ابراهیم صالح ابادی


2. بررسی میزان دینداری سرپرستان خانوار طبقه متوسط شهری مورد مطالعه شهر تهران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-69

10.30497/rc.2019.2356

رضا برهان؛ حسن سرایی؛ سیف الله سیف اللهی


4. تحلیل ثانویه تحقیقات موجود درباره شبکه اجتماعی فیس‌بوک، جوانان ایرانی و نظم جامعه

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-115

10.30497/rc.2016.1816

صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار؛ بهجت یزدخواستی


7. رسانه و دین‌داری در میان جوانان

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 145-177

10.30497/rc.2015.1736

شراره مهدی زاده؛ فاطمه زارع غیاث آبادی