کلیدواژه‌ها = اینترنت
تعداد مقالات: 4
1. نگرش دانشجویان درباره اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، پاییز و زمستان 1400، صفحه 304-276

10.30497/rc.2021.75918

زهره عزیزی؛ صالح رحیمی؛ وکیل احمدی


2. پیامدشناسی فرهنگی اینترنت اشیاء

دوره 27، شماره 58، پاییز و زمستان 1399، صفحه 161-201

10.30497/rc.2021.75639

علی زرودی؛ محمدصادق نصراللهی


3. عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-136

10.30497/rc.2016.1877

سید حسین شرف‌الدین؛ محمدجواد نوروزی اقبالی