کلیدواژه‌ها = رسانه
رابطه سواد رسانه‌ای با میزان پذیرش شایعات در بین مخاطبان شبکه‌های اجتماعی

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 126-94

10.30497/rc.2021.75912

امیر عباس تقی پور؛ محمودرضا محمدطاهری؛ محمد سلطانی‌فر


جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ

دوره 27، شماره 58، اسفند 1399، صفحه 267-295

10.30497/rc.2021.75645

محمد حسین علیپور؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد


عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با سبک ‌زندگی اسلامی در بین دانش‌آموزان شهر شیراز

دوره 24، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 145-169

10.30497/rc.2017.2006

مریم مختاری؛ اصغر میرفردی؛ کوروش عیسایی خوش


بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 5-33

10.30497/rc.2016.1813

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی


تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

دوره 21، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 165-188

10.30497/rc.2014.1664

سیدمحمدمهدی موسوی مهر


بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

دوره 20، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 45-71

10.30497/rc.2014.1551

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محمدحسن حائری یزدی؛ محمدتقی فخلعی


نظریۀ مسئولیت اجتماعی؛ حلقۀ مفقودۀ استعارۀ سازمان به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه رسانه

دوره 18، شماره 39، شهریور 1390، صفحه 35-62

10.30497/rc.2013.1313

حسن دانایی‌‌‌‌‌‌‌‌فرد؛ حسین بابایی مجرد؛ محمد صفری


رسانه‌های کوچک

دوره 15، شماره 33، شهریور 1387، صفحه 147-168

10.30497/rc.2013.1372

مسعود کوثری