کلیدواژه‌ها = ارتباطات
تعداد مقالات: 9
1. بایسته‌های مدیریت شایعات در روابط سازمانی از منظر قرآن کریم

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، پاییز و زمستان 1400، صفحه 367-329

10.30497/rc.2021.75920

اکرم گودرزی؛ منا افضلی قادی


5. تحلیل ارتباطات در تعامل متن دینی و مخاطب

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-34

10.30497/rc.2020.2821

محمد حسن احمدی


6. تحلیل ارتباط‌شناختی وبلاگ‌نویسی طلاب

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 129-155

10.30497/rc.2013.1302

نعمت الله کرم‌اللهی؛ مجید مبینی‌مقدس


7. چشم‌اندازهای فرانظری به ارتباطات

دوره 16، 35-36، پاییز و زمستان 1388، صفحه 93-118

10.30497/rc.2010.1402

ابراهیم فیاض؛ محسن بدره


9. مسجد؛ ارتباطات و توسعه پایدار

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1386، صفحه 93-109

10.30497/rc.2007.1389

محسن الویری