نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. سیاست‌گذاری رسانه مطلوب در جمهوری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-131

10.30497/rc.2018.2100

غلامرضا خواجه‌سروی؛ مرتضی بیات